mercredi 1 novembre 2017

le 11 juin 1660

Ngày 11 tháng 6 năm 1660, 
Đức cha Lambert de la Motte chịu chức giám mục trong nhà nguyện dòng Thăm Viếng tại Paris. Giám mục chủ phong là Đức cha Victor Le Bouthillier, tổng giám mục giáo phận Tours. Giám mục phụ phong thứ nhất là Đức cha Denis de la Barde, giám mục giáo phận Saint-Brieuc. Giám mục phụ phong thứ hai là Đức cha François Pallu, giám mục đại diện tông tòa Đàng Ngoài, hiệu tòa Héliopolis.
(Theo tài liệu AMEP, tập 876, trang 654 ; AFP, SOCP, tập 3, trang 166r và trang 167v).

Chân dung Đức cha Lambert de La Motte vào năm 1660.

Tài liệu AMEP, tập 876, trang 654.
AFP, SOCP, tập 3, trang 166r (tiếng Bồ Đào Nha).
AFP, SOCP, tập 3, trang 167v.

"2, Acta authentica vicariorum generalium Eminentissimi Cardinalis de Rez Archiepiscopi Parisiensis, quibus constat D. Illustrimissimum Petrum Lambert in Episcopum consecratum esse ab Illustrimissimo ac Reverendissimo Archiepiscopo Turonensi, assistentibus Reverendissimis Episcopis Briocense, et Heliopolitano, die 11a Junii 1660."

 Đức Tổng Giám Mục Victor Le Bouthillier (1597-1670).

Tours

 Đức Giám Mục Denis de La Barde (1600-1675).

Saint-Brieuc

Đức Giám Mục François Pallu (1626-1684).

Nhà nguyện dòng Thăm Viếng tại Paris

samedi 8 avril 2017

Sách


« Hôm nay khi đọc xong cuốn sách con thấy thật thấm thía. »


« Nội dung và giá trị của cuốn sách giúp cho con thêm hiểu biết về ơn gọi MTG. Củng cố ơn gọi của con. » 


vendredi 31 mars 2017

Cao Kỳ Hương

Chúc mừng Tiến sĩ Cao Kỳ Hương

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Ly hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, Khánh Hòa)”

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Cao Kỳ Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa dân gian; Mã số: 62 22 01 30. Người hướng dẫn khoa học GS.TS. Lê Hồng Lý.
 NCS Cao Kỳ Hương chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn
 GS.TS. Nguyễn Xuân Kính - Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS
&
Cao Kỳ Hương đã dịch thuật 2 tác phẩm quan trọng về tiểu sử Đức Cha Lambert de la Motte :
J-C. Brisacier, Cuộc Đời ĐC Lambert de la Motte, Giám Mục Hiệu Tòa Béryte.
B. Vachet, Chuyện Đức Cha Lambert.


dimanche 5 février 2017

Ngày 19.02.1670

 Thứ Tư Lễ Tro,
ngày 19.02.1670,
(tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Dậu)
dòng Mến Thánh Giá chào đời

dimanche 22 janvier 2017

Ngày 28.01.2017

Tết Nguyên Đán Đinh Dậu
28/01/2017


Ngày sinh nhật Đức cha Lambert de la Motte
28/01/1624

mercredi 4 janvier 2017

Happy New Year


2017
niềm vui và hy vọng