dimanche 5 février 2017

Ngày 19.02.1670

 Thứ Tư Lễ Tro,
ngày 19.02.1670,
(tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Dậu)
dòng Mến Thánh Giá chào đời

1 commentaire: