lundi 21 juillet 2014

Đức cha Retord Liêu

Đức cha Retord Liêu nói về Mến Thánh Giá.
Đầu năm 1846, Giám mục Tây Đàng Ngoài viết về các nữ tu Mến Thánh Giá như sau :
« Phần lớn những thiếu nữ tốt lành này sống một cuộc đời rất gương mẫu. Họ không bao giờ ăn thịt. Họ ăn chay và đánh tội mỗi tuần hai lần. Nơi họ ở rất nghèo khó và họ ăn mặc lại còn nghèo khó hơn nữa. Họ sống bằng công việc tay chân, nhờ vào vài cánh đồng mà họ canh tác, nhờ vải vóc mà họ dệt lấy, và nhờ vào vài vị thuốc mà họ đem bán ngoài chợ. Chính họ là người đi thăm viếng và an ủi các người bệnh hoạn, họ giúp chúng tôi dạy bảo các phụ nữ muốn theo đạo. Và luôn luôn có vài người trong họ rảo khắp các làng mạc, đi tìm trẻ nhỏ con người ngoại đạo lâm tử mà đổ nước rửa tội tái sinh cho chúng. Năm vừa qua, họ đã rửa tội được chừng một ngàn trẻ nhỏ như vậy. Đó là từng đấy những thiên thần nhỏ bé rực rỡ tinh tuyền và hạnh phúc trước ngai Thiên Chúa. »
(Annale de la Propagation de la Foi, Lyon, tập 19, 1847, trang 315-316)