dimanche 9 novembre 2014

Bùi Chu 1923
Các nữ tu Mến Thánh Giá Bùi Chu năm 1923.


(Hình đăng trong nguyệt san Misiones Dominicanas, năm 1923, xuất bản tại Madrid, Tây Ban Nha)

jeudi 2 octobre 2014

Công đồng Kẻ Sặt năm 1900.Công đồng Kẻ Sặt năm 1900.


(Hình chụp các giám mục dòng Đa Minh tham dự công đồng Kẻ Sặt năm 1900, đăng trong báo « Il Rosario, Memorie Domenicane », Roma, số 388, năm 1901). 
 
« Trong các địa phận miền Bắc Kỳ này có hai thứ dòng nữ người bản cuốc các đấng đã lập hầu như từ khi mới giảng đạo, một là dòng Chị em mến câu rút, hai là dòng Ba ông thánh Duminhgô, thì phải chuyên cần chịu khó cho hai dòng ấy được bền đỗ, được mở thêm rộng và được tấn tới mọi đàng.
Các chị em ở chung vuối nhau từng nhà mụ, mà dù chẳng khấn mặc lòng, thì cũng giữ ba điều cần nhất trong dòng, là nhân đức vâng lời, nhân đức khó khăn và nhân đức sạch sẽ.
Hai dòng ấy đã có lề luật mẫu mực riêng đã chỉ cho mình phải cứ ; lại mình ở xứ nào thuộc về quyền thày cả coi sóc xứ ấy như các bổn đạo thường nhận vậy. Toà công đồng chẳng có ý đổi sự gì về các điều căn nguyên luật phép hai dòng ấy (…) » (Trích trong Synodo Tunquinensê. Công đồng hội lần thứ nhất. Miền Bắc Kỳ (Đàng Ngoài trong nước Annam), năm 1900. In tại Kẻ Sở, 1906, trang 62-66).
Xin xem tiếp tại :

lundi 21 juillet 2014

Đức cha Retord Liêu

Đức cha Retord Liêu nói về Mến Thánh Giá.
Đầu năm 1846, Giám mục Tây Đàng Ngoài viết về các nữ tu Mến Thánh Giá như sau :
« Phần lớn những thiếu nữ tốt lành này sống một cuộc đời rất gương mẫu. Họ không bao giờ ăn thịt. Họ ăn chay và đánh tội mỗi tuần hai lần. Nơi họ ở rất nghèo khó và họ ăn mặc lại còn nghèo khó hơn nữa. Họ sống bằng công việc tay chân, nhờ vào vài cánh đồng mà họ canh tác, nhờ vải vóc mà họ dệt lấy, và nhờ vào vài vị thuốc mà họ đem bán ngoài chợ. Chính họ là người đi thăm viếng và an ủi các người bệnh hoạn, họ giúp chúng tôi dạy bảo các phụ nữ muốn theo đạo. Và luôn luôn có vài người trong họ rảo khắp các làng mạc, đi tìm trẻ nhỏ con người ngoại đạo lâm tử mà đổ nước rửa tội tái sinh cho chúng. Năm vừa qua, họ đã rửa tội được chừng một ngàn trẻ nhỏ như vậy. Đó là từng đấy những thiên thần nhỏ bé rực rỡ tinh tuyền và hạnh phúc trước ngai Thiên Chúa. »
(Annale de la Propagation de la Foi, Lyon, tập 19, 1847, trang 315-316)