vendredi 23 décembre 2016

Merry Christmas

« Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. » 
(Gn 1, 5)

vendredi 11 novembre 2016

mercredi 19 octobre 2016

Viêtnam 2016

Việt Nam 2016

 Mến Thánh Giá Thủ Đức
MTG Cộng Đoàn Ánh Sáng (Dalat)
 MTG Tân Việt
 MTG Đà Lạt
 MTG Cần Thơ
 MTG Phan Thiết

jeudi 21 janvier 2016

Sinh nhật ĐC Lambert

Đức cha Lambert sinh ngày Chúa Nhật 28.01.1624,
nhằm ngày 9 tháng Chạp năm Quý Hợi.