vendredi 29 juillet 2011

Workshop 2011

Portland


« Vô tri, bất mộ », câu tiếng Hán đó, chúng ta đã thuộc lòng và thường xuyên sử dụng. Quả tình, không biết thì làm sao mà ngưỡng mộ được. Nhưng « không biết » hay « hiểu sai », « hiểu lầm » thì lại còn thường gây ra những hậu quả tai hại khác nữa. Bởi thế, các nữ tu Mến Thánh Giá vẫn luôn tìm tòi học hỏi về Đức cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng của họ.

Một vài hình ảnh về khóa workshop tại Portland (USA) :