vendredi 31 mars 2017

Cao Kỳ Hương

Chúc mừng Tiến sĩ Cao Kỳ Hương

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Ly hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, Khánh Hòa)”

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Cao Kỳ Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa dân gian; Mã số: 62 22 01 30. Người hướng dẫn khoa học GS.TS. Lê Hồng Lý.
 NCS Cao Kỳ Hương chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn
 GS.TS. Nguyễn Xuân Kính - Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS
&
Cao Kỳ Hương đã dịch thuật 2 tác phẩm quan trọng về tiểu sử Đức Cha Lambert de la Motte :
J-C. Brisacier, Cuộc Đời ĐC Lambert de la Motte, Giám Mục Hiệu Tòa Béryte.
B. Vachet, Chuyện Đức Cha Lambert.