mardi 22 décembre 2015

Mừng Giáng Sinh 2015

Chúc mừng Giáng Sinh 2015
trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 
« Anh em hãy tha thứ, 
thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha » (Lc 6, 37)
*
*
Xem vài kỷ niệm (28 phút) : 

 

jeudi 1 octobre 2015

Vietnam 2015

Vietnam 2015


 Dòng Mến Thánh Giá Huế

Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương (Vinh)
 *
Huế, Quảng Bình, Sài Gòn

Xem hình :

 

jeudi 12 février 2015

345 năm dòng Mến Thánh Giá

 Chúc mừng tân niên Ất Mùi ngày 19/02/2015
Chúc mừng 345 năm ngày thành lập dòng Mến Thánh Giá :
19/02/1670  -  19/02/2015

Dòng Mến Thánh Giá được thành lập ngày 19/02/1670 dương lịch,
tức ngày 30 tháng Chạp (nhuận) năm Kỷ Dậu, thời vua Lê Huyền Tông và chúa Trịnh Tạc.
*