samedi 8 avril 2017

Sách


« Hôm nay khi đọc xong cuốn sách con thấy thật thấm thía. »


« Nội dung và giá trị của cuốn sách giúp cho con thêm hiểu biết về ơn gọi MTG. Củng cố ơn gọi của con. » 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire