dimanche 5 juillet 2020

Báo Giáo Xứ Việt Nam (Paris)

350 năm dòng Mến Thánh Giá
*
trích báo Giáo Xứ Việt Nam
số 362
*
Báo Giáo Xứ Việt Nam

350 năm dòng Mến Thánh Giá
*
(trich báo Giáo Xứ Việt Nam số 361)samedi 21 mars 2020

jeudi 20 février 2020

350 ans à Paris

Le 19 février 2020,
la célébration à la chapelle des Missions Étrangères de Paris

 
424 photos de giaoxuvnparis :
một youtube dài 1 giờ 35 phút :
Thánh Lễ Kỷ Niệm 350 Năm Thành Lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tại MEP (Paris)


mardi 18 février 2020

350 năm


Thứ Tư Lễ Tro,
ngày 19.02.1670,
(tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Dậu)
dòng Mến Thánh Giá chào đời

mardi 31 décembre 2019

Tông thư CUM SICUT năm 1679

Ngày 02 tháng 01 năm 1679,
tại Rôma,
Đức Giáo Hoàng Innôxentê XI
đã gửi Tông thư Cum Sicut
cho Đức cha Pallu
công  nhận Dòng Mến Thánh Giá

Đức Giáo Hoàng Innôxentê XI
Đức Cha Pallu

Tông thư Cum sicut
ngày 02.01.1679


vendredi 11 octobre 2019

Bài giảng ngày 05/08/2019

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Ngày 05/08/2019hình ảnh của TGPSAIGON.NET