dimanche 1 mai 2022

Mục đích

 MỤC ĐÍCH DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

« Mục đích của hội dòng này là tuyên giữ đặc biệt việc nhớ lại và bắt chước cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày, như phương cách tuyệt hảo nhất để đạt tới sự hiểu biết và yêu mến Người. » (Đức cha Lambert de la Motte)

Finis hujus instituti : Finis hujus instituti est ut specialis professio fiat, singulis diebus recolendi imitandique passionem Jesu Christi, uti medium praestantissimum consequendi cognitionem eius et amorem. (AMEP, vol. 633, p. 8 ; APF, SOCP, vol. 3, folio 153r).samedi 30 avril 2022

Đặc sủng và linh đạo

 

ĐẶC SỦNG DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Đặc sủng dòng Mến Thánh Giá là ơn riêng Thiên Chúa ban cho người nữ tu được yêu mến Đức Giêsu Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh. Do đó, như Đấng Sáng Lập, người nữ tu sẽ chọn « Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con ».

LINH ĐẠO DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Đặc sủng thì do Thiên Chúa ban, linh đạo thì do Đấng Sáng Lập dạy. Linh đạo dòng Mến Thánh Giá gồm bốn điểm chính : đời sống thánh hiến, cầu nguyện, hy sinh khổ chế và hoạt động tông đồ.dimanche 5 juillet 2020

Báo Giáo Xứ Việt Nam (Paris)

350 năm dòng Mến Thánh Giá
*
trích báo Giáo Xứ Việt Nam
số 362
*
Báo Giáo Xứ Việt Nam

350 năm dòng Mến Thánh Giá
*
(trich báo Giáo Xứ Việt Nam số 361)samedi 21 mars 2020

jeudi 20 février 2020

350 ans à Paris

Le 19 février 2020,
la célébration à la chapelle des Missions Étrangères de Paris

 
424 photos de giaoxuvnparis :
một youtube dài 1 giờ 35 phút :
Thánh Lễ Kỷ Niệm 350 Năm Thành Lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tại MEP (Paris)


mardi 18 février 2020

350 năm


Thứ Tư Lễ Tro,
ngày 19.02.1670,
(tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Dậu)
dòng Mến Thánh Giá chào đời